Wil je iets weten?

Waarschijnlijk vind je het antwoord in onze veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via Whatsapp 085-0606810 of stuur een mail naar info@letselschademeesters.nl .

Algemeen

Welke letselschade kan ik bij Letselschademeesters indienen?

Momenteel behandelt Letselschademeesters twee soorten letselschade:

Verkeersongevallen

Dit zijn ongevallen met een auto, motor, schooter, fiets of als voetganger.

Bedrijfsongevallen

Letselschademeesters behandelt ook bedrijfsongevallen. Dit zijn ongevallen die op werk hebben plaatsgevonden. Verkeersongevallen tijdens werktijd vallen ook onder deze categorie.

Letselschademeesters behandelt geen schade die is onstaan door een medische fout.

Het team van Letselschademeesters staat elke werkkdag van 9:00-17:00 voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Dit kan via WhatsApp op Whatsapp (085-060 68 10) of via de mail op info@letselschademeesters.nl.

Wanneer Letselschademeesters jouw maximale letselschadevergoeding claimt, brengt Letselschademeesters een vergoeding voor de gemaakte kosten in rekening bij de wederpartij . Op grond van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek moet de wederpartij deze kosten van Letselschademeesters voldoen. Onze dienst is voor jou altijd gratis. De vergoeding die wij van de wederpartij ontvangen heet een buitengerechtelijke kosten vergoeding (BGK). Probeer je zelf je schade te verhalen, dan kom je dus niet in aanmerking voor deze vergoeding.

Letselschade indienen

Je dient je schade snel en simpel in door een foto van het schadeformulier te WhatsAppen naar Whatsapp 085-060 68 10.

Nog even geduld! Wij reageren altijd binnen 24 uur op uw schadeformulier. Mochten wij niet binnen 24 uur gereageerd hebben, stuur dan een e-mail naar info@letselschademeesters.nl .

Wij kunnen het email adres voor jou aanpassen. Je kunt ons een WhatsApp bericht sturen of mailen naar info@letselschademeesters.nl

Nee, niet altijd. Ons systeem controleert of er iets mis is met jouw letselschadeclaim aan de hand van de foto van het schadeformulier die je opstuurt. Als blijkt dat de wederpartij volgens ons niet aansprakelijk is of de verjaringstermijn verstreken is, stellen wij geen claim in. Je bent natuurlijk vrij om zelf nog een claim te maken, als je het niet eens bent met ons besluit om de claim niet aan te nemen.

Letselschade door een verkeersongeval

Ben je in de auto aangereden, op de fiets, scooter, motor of als voetganger en heb je daarbij schade opgelopen door toedoen van een ander? Er is dan sprake van letselschade door een verkeersongeval. Je hebt recht op een schadevergoeding van alle schade die je lijdt.

Alhoewel de verjaringstermijn bij letselschade na een verkeersongeval 5 jaar bedraagt, is het toch verstandig om direct na het ongeval een letselschadeclaim te doen. Met name bij letsel en schade in het verkeer is het vrij snel duidelijk wie er aansprakelijk is voor het letselongeval. Er zijn verkeersregels die voorschrijven wie schuld heeft aan het letsel waar het slachtoffer mee achterblijft. Daarom is het erg belangrijk dat u uw letselschadeclaim zo snel mogelijk indient voor een spoedige afwikkeling van uw schade.

Jij hoeft zelf niks te doen. Wij vragen jouw medisch dossier op en deze wordt door je medische behandelaar bij je bezorgd.

Als u letselschade door een verkeersongeval overkomt, is de schrik heel groot en daardoor verwarrend wat er op zo'n moment van u verwacht wordt voor een correcte afhandeling van uw schade en letselschade. Als je Letselschademeesters je claim laat behandelen, dan zullen wij de volgende procedure namens jou doorlopen:

Stap 1 : Aansprakelijkstelling van de wederpartij

Wij stellen de wederpartij of diens verzekeraar aansprakelijk voor jouw schade en doen direct een verzoek tot het betalen van een voorschot op jouw schade.

Stap 2 : Berekenen schade

Wij berekenen de hoogte van jouw schade en zetten dit in een zogenoemde schadestaat. Jij kan altijd online inloggen en je schadeposten inzien c.q. wijzigen.

Stap 3 : Opvragen medische gegevens

De schade die wij hebben berekend moeten wij medisch onderbouwen. Dit doen we door jouw medische gegevens bij je behandelaren op te vragen en deze door te sturen naar onze medische adviseur.

Stap 4 : Onderhandelen voor een maximale schadevergoeding

Nadat wij een advies van de medische adviseur hebben ontvangen, gaan we onderhandelen met de wederpartij voor een maximale schadevergoeding. Jij beslist altijd of je het aangeboden bedrag accepteert of niet. Wij blijven claimen totdat jij tevreden bent!

Letselschade door een bedrijfsongeval

Een ongeval dat plaatsvindt op het werk of tijdens werktijd noemen we een bedrijfsongeval. Ook verkeersongevallen tijdens werktijd kunnen vallen onder de noemer bedrijfsongeval, bijvoorbeeld wanneer u als vertegenwoordiger betrokken raakt bij een aanrijding onderweg naar een klant. De lichamelijke en geestelijke schade die je oploopt na een bedrijfsongeval noemen we letselschade na een bedrijfsongeval.

Het is belangrijk dat je na en bedrijfsongeval een bedrijfsongevallenformulier invult samen met je werkgever. Dit formulier is van cruciaal belang en je werkgever moet medewerking verlenen aan het invullen van dit formulier. Werkt je werkgever niet mee, probeer dan zoveel mogelijk foto's en video's te maken en verzamel zoveel mogelijk getuigen van het bedrijfsongeval. Hoe meer bewijsmateriaal je hebt hoe soepeler de afwikkeling van je schadeclaim zal verlopen. Alhoewel werkgevers vaak een verplichte aansprakelijkheidsverzekering hebben en hun verzekeraar de schade zal vergoeden, weigeren ze bij bedrijfsongevallen vaak deze te registreren/melden. Daamaast hoef je niet bang te zijn dat je werkgever je gaat ontslaan omdat je een letselschadeclaim hebt ingediend. Je wordt namelijk beschermd door het arbeidsrecht. Het is een werkgever verboden om jou te ontslaan omdat je na een bedrijfsongeval je schade claimt.